Verschenen in Voeding & Visie:
 • ´Leververvetting steeds groter probleem bij volwassenen en kinderen´, Voeding en Visie, 2019 nr. 2
 • ´De aardappel als spil in productinnovatie´Voeding en Visie, 2019 nr. 2
 • ‘Verschuiving naar een meer plantaardig eetpatroon is een urgent voedselthema’ V&V_2018-2 Plantaardige voeding
 • ‘Aandacht voor gezondheid van werknemers biedt kansen voor diëtisten’ V&V_2018-2 Gezonde werknemers
 • ‘Serious gaming en robotica in de diëtetiek’, Voeding & Visie, zomer 2018 V&V_2018-1-Serious gaming
 • ‘Diëtisten kunnen waardevolle bijdrage leveren aan moreel beraad’, verschenen in Voeding & Visie, winter 2017 V&V_2017-2Moreelberaad
 • Interview met Ellen van der Velden; diëtist met een missie werkzaam in Afghanistan, Voeding & Visie, december 2016 V&V_winter2016_p3-5
 • Hoogtepunten van ESPEN 2016 Kopenhagen V&V_winter2016_p17-19
 • ‘Kennis en attitude diëtist belangrijk bij dieetbehandeling van mensen met IBD, Voeding en Visie zomer 2015 PDF
 • ‘Het nut van apps voor cliënt en diëtist’ in Voeding & Visie, najaar 2013. PDF
 • Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) is een integrale aanpak die effect heeft’, Voeding & vise, nr. 1 2012 PDF
 • ‘De diëtist is zichtbaarder, zelfstandiger en professioneler’, Voeding & Visie nr. 1 2012 PDF
 • ‘Voeding van de moeder essentieel voor ontwikkeling van het kind’, Voeding & Visie nr.1 2011 PDF
Verschenen in het Informatorium voor Voeding & Diëtetiek

Hoofdstuk Gepersonaliseerde voeding en zelfmonitoring, April 2017, auteurs: M. Former, A. Ronteltap, B. D. S. Clabbers

Link om het hoofdstuk te kopen

Verschenen in Medische oncologie, vakblad voor medisch oncologen

‘Aanbevelingen voor voeding en leefstijl, risicofactoren en suggesties voor nieuw kankeronderzoek’, december 2018

‘Praktische adviezen voor verbeterde voedselinname’, december 2018

‘Voeding voor de oncologische patiënt is maatwerk. Kok aan bed’, Medische oncologie, nummer 5, juli 2017

‘Voeding, kanker en de internist-oncoloog’, Interview met prof.dr.ir. Jaap Seidell, Hoogleraar Voeding en Gezondheid, Medische Oncologie, november 2016

‘Leefstijladviezen tijdens en na de behandeling van kanker’, Medische Oncologie, april 2016. Interviews met prof.dr.ir. Ellen Kampman, Wageningen Universiteit en prof.dr. Irma Verdonck, VUmc Amsterdam.