3e herziene druk 2019, Uitgever Bohn Stafleu van Loghum

Evidence-based werken is een transparante beroepsuitoefening waarin optimale behandeling en het welbevinden van de cliënt vooropstaan. Bij evidence-based diëtetiek wordt kennis uit wetenschappelijk onderzoek samengevoegd met andere informatiebronnen, de ervaringen van de dietist en wensen van de client. Deze “best beschikbare kennis” leidt in dialoog met de client tot een klinisch besluit, bijvoorbeeld in de vorm van een persoonlijk behandelplan. De “best bewezen” zorg is in de dagelijkse praktijk de “beste zorg op maat”.

Evidence-based diëtetiek besteedt aandacht aan de achtergronden van evidence-based handelen,aan het zoeken en vinden van betrouwbare wetenschappelijke literatuur en het beoordelen van de kwaliteit van de onderzoeksgegevens. En hoe wetenschappelijke uitkomsten vertaald kunnen worden naar de dagelijkse praktijk. Er is aandacht voor methodisch handelen en kritisch redenen als onderdeel van de diëtistische behandeling.

Stapsgewijs wordt duidelijk gemaakt hoe artikelen op internet zijn op te zoeken en hoe de artikelen op kwaliteit zijn te toetsen. Aan de hand van casuïstiek en praktijkvoorbeelden wordt duidelijk hoe de informatie uit artikelen in de praktijk worden toegepast.

Dit boek is een praktische leidraad voor studenten en docenten aan de opleidingen Voeding & Diëtetiek en voedingskundigen/diëtisten in het werkveld, en kan bijdragen aan de voortgaande professionalisering van de diëtetiek.